ZAPISY

JURA ULTRA 200, 100

JURA TRAIL 50, 25, 10

BIEG RODZINNY

BIEGI DLA DZIECI

Informacje ogólne
a) Zawody odbywają się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Teren ten jest bardzo urozmaicony (różne rodzaje nawierzchni, rzeźby terenu), a trasy przebiegają obok skał i formacji skalnych lub przez nie.
b) Każdy uczestnik, dokonując wyboru trasy, powinien ocenić swoje doświadczenie, możliwości fizyczne i kondycję.
c) Zawodnicy, którzy zdecydują się na start na trasach JURA ULTRA 200 oraz JURA ULTRA 100, muszą mieć świadomość czekającego ich wysiłku i zmęczenia podczas biegu non stop, w dzień i w nocy, oraz poziomu trudności tego biegu, długości dystansu i zmiennej pogody.

Wiek uczestników
a) Udział w zawodach może wziąć każdy, kto:
• ukończył 18 lat (najpóźniej w dniu startu)
– dotyczy tras JURA ULTRA 200, JURA ULTRA 100, JURA TRAIL 50, JURA TRAIL 25,
• ukończył 16 lat (najpóźniej w dniu startu)
– dotyczy tras JURA TRAIL 10, SPRINT NA GÓRĘ.
b) Osoby poniżej 18. roku życia mogą brać udział w zawodach za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
c) Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców
lub prawnych opiekunów).

Rejestracja startowa
a) Rejestracji udziału w zawodach można dokonać poprzez formularz online umieszczony na stronie internetowej zawodów lub bezpośrednio na imprezie w Biurze Zawodów.
b) Potwierdzeniem prawidłowego zgłoszenia (rejestracja i dokonanie opłaty startowej) jest pojawienie się numeru startowego na liście startowej umieszczonej na stronie zawodów (lub przy zgłoszeniu bezpośrednio na zawodach).
c) Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania limitu startujących na poszczególnych trasach (limit dotyczy wyłącznie prawidłowych zgłoszeń).
d) Osoby, które dokonały tylko częściowego zgłoszenia (np. tylko wypełniły formularz lub tylko dokonały opłaty startowej), nie są uczestnikami zawodów i będą się znajdować na liście rezerwowych.