Termin zawodów nie jest zagrożony (25-27 września). Większość prac organizacyjnych idzie zgodnie z planem. Na razie jednak przekładamy nasz najbliższy wyjazd w teren. Wszystkim życzymy zdrowia!