PARKINGI

Najbliższe miejsca postojowe znajdują się:
• w Zajeździe Jurajskim
• w Hotelu Ostaniec
• na terenie miejscowości Podlesice (parkowanie zgodnie z przepisami ruchu drogowego)