Bieg dla dzieci i rodzinny

INFORMACJE STARTOWE

Zgłoszenia:
zarejestruj się online na Biegi dla dzieci
zarejestruj się online na Bieg rodzinny
Regulamin: zapoznaj się z regulaminem zawodów
Biuro Zawodów: Podlesice (Zajazd Jurajski)

1. Kategorie startowe i dystanse
a) Biegi dla dzieci zostaną rozegrane w kategoriach wiekowych:
• dzieci w wieku do lat 5 (rocznik 2015 i młodsze) – dystans około 100 m,
• dzieci w wieku 6-7 lat (rocznik 2014-2013) – dystans około 200 m,
• dzieci w wieku 8-11 lat (rocznik 2012-2009) – dystans około 300 m,
• dzieci w wieku 12-15 lat (rocznik 2008-2005) – dystans około 500 m.
b) Biegi rodzinny:
• jeden wspólny bieg – dystans około 200 m,

2. Klasyfikacja
a) Podczas Biegu dla dzieci nie będzie prowadzony pomiar czasu, a kolejność ustalana jest tylko dla pierwszych trzech zawodników.
b) Na poszczególnych biegach prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja dla dziewczynek i chłopców.
c) Zwycięzcami poszczególnych biegów zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę.
d) W przypadku gdy w danej kategorii zgłoszonych będzie mniej niż 3 osoby, zgłoszeni uczestnicy będą przeniesieni do kategorii wyższej lub niższej. O przeniesieniu do właściwej kategorii każdorazowo decyduje Organizator.
e) Biegu rodzinny ma charakter rekreacyjny i rywalizacja nie jest istotna – nie będzie prowadzony pomiar czasu, ani nie będzie nagród za zajęte miejsca.

3. Opłaty startowe
Zarówno Biegi dla dzieci jak i Bieg rodzinny są bezpłatne!

4. Świadczenia i nagrody
a) W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia:
• medal dla każdego dziecka, które ukończyło Bieg dla dzieci
• upominki dla najlepszych w każdym Biegu dla dzieci (za miejsca 1-3)
• jeden medal dla każdej rodziny, która ukończyła Bieg rodzinny
• udział w zawodach
• numer startowy
• zabezpieczenie medyczne
• ubezpieczenie NNW
b) Wszelkie upominki i nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie ani nie będą zamieniane na ekwiwalent pieniężny.

5. Limit miejsc
a) W poszczególnych biegach obowiązują limity uczestników:
• biegi dla dzieci– 20 osób W każdej kategorii wiekowej,
• bieg rodzinny – 20 zespołów.
b) Organizator może zmienić limit uczestników.