Bieg dla dzieci i rodzinny

INFORMACJE STARTOWE

Szczegółowe informacje o trasie już niebawem.

Zgłoszenia: zarejestruj się online
Regulamin: zapoznaj się z regulaminem zawodów
Biuro Zawodów: Podlesice (Zajazd Jurajski)

1. Kategorie startowe i dystanse
a) Impreza ma charakter rekreacyjny i w ramach każdej trasy obowiązuje jedna kategoria startowa (bez podziału na wiek i płeć).
b) Biegi dla dzieci zostaną rozegrane w kategoriach wiekowych:
• dzieci w wieku do lat 5 (rocznik 2015 i młodsze) – dystans około 200 m,
• dzieci w wieku 6-9 (roczniki 2011-2014) – dystans około 400 m,
• dzieci w wieku 10-15 lat (roczniki 2005-2010) – dystans około 800 m.
b) Biegi rodzinny:
• jeden wspólny bieg – dystans około 400 m,

2. Klasyfikacja
a) Podczas biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu, a kolejność ustalana jest tylko dla pierwszych zawodników.
b) Jako że nie będzie prowadzona żadna oficjalna klasyfikacja (impreza ma charakter rekreacyjny) nie będzie także nagród za zajęte miejsca. Natomiast każde dziecko po ukończeniu trasy otrzyma medal oraz drobny upominek.

3. Opłaty startowe
a) Wysokość opłat startowych wynosi:
• Biegi dla dzieci (od osoby) – 10 zł
• Bieg rodzinny (opłata za rodzinę) – 15 zł
b) Opłata startowa może być dokonywana w formie płatności online oraz wpłat wyłącznie gotówkowych w Biurze Zawodów.
c) W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości należy dopłacić różnicę podczas rejestracji w Biurze Zawodów.

4. Świadczenia i nagrody
a) W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia:
• medal dla każdego dziecka, które ukończyło bieg (bieg dla dzieci)
• upominek dla każdego dziecka, które ukończyło bieg (bieg dla dzieci)
• jeden medal dla każdej rodziny, która ukończyła bieg (bieg rodzinny)
• udział w zawodach
• numer startowy
• zabezpieczenie medyczne
b) Wszelkie upominki i nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie ani nie będą zamieniane na ekwiwalent pieniężny.

5. Limit miejsc
a) W każdej kategorii wiekowej biegu dla dzieci obowiązuje limit uczestników – 20 osób.
b) Organizator może zmienić limit uczestników.